FacebookTwitter

Over CBS It Fûnemint

Hoe het was, hoe het is, en hoe het wordt…

In 1968 nam de Vereniging voor Christelijk Lager Onderwijs een vierklassige school in gebruik, met een schitterend uitzicht over de weilanden (richting Easterein). Al heel snel werd de school met een vijfde lokaal uitgebreid. Na nog een uitbreiding met een lokaal en een gemeenschapsruimte  kreeg de school in 1983 de naam “It Fûnemint”.

Sinds de Wet op het Basisonderwijs in 1985 heet onze school officieel K.B.S. “It Fûnemint”. Door deze wet moesten ook in ons dorp de kleuterschool (it Stroekenêst ) en de lagere school onder één dak worden gebracht. Er moesten 2 lokalen worden bijgebouwd. Dit vond plaats in 1986.

Vanaf augustus 1996 is de school opgegaan in een groter samenwerkingsverband en werden we onderdeel van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Littenseradiel. Sinds januari 2012 zijn we gefuseerd met Wûnseradiel en opereren we onder de naam CBO De Greiden.

Brede school Wommels 

In juni 2008 hebben we de Brede School Wommels betrokken. De naam van het gebouw is it Trochpaad geworden.

Binnen It Trochpaad zijn de volgende partijen gehuisvest:

  • KBS It Fûnemint
  • OBS De Opslach
  • PSZ (peuterspeelzaal)
  • Thuiszorg
  • Openbare Bibliotheek
  • Muziekschool Ritmyk

We zijn blij met ons onderkomen. De bedoeling is om in het gebouw betere ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen te creëren. We hebben vertrouwen in de samenwerking met de andere partners.