FacebookTwitter

De vierde gouden week

Afsluiting van de gouden weken,

Afgelopen donderdag hebben we in de gymzaal de gouden weken gezamenlijk met alle groepen afgesloten in de gymzaal.

Elke groep heeft kort laten zien door middel van een dansje, een liedje, een spelletje, een filmpje of iets anders wat zij zoal gedaan en geleerd hebben de afgelopen weken.

Duidelijk werd dat elke groep er voor wil zorgen dat het een fijn jaar wordt. Een jaar waarbinnen kinderen zich veilig voelen binnen de groep, maar ook daarbuiten.

Tijdens de afsluiting hebben wij als groep aan de andere groepen op een groot scherm de pauwen laten zien en hebben we verteld waarom we ze hebben gemaakt.

Ook hebben we het liedje ‘Kijk eens om je heen’ gezongen.

Voor een aantal kinderen was dit de eerste keer dat ze in de gymzaal gingen optreden voor andere groepen. Best spannend allemaal.

Maar ze deden het supergoed. Weer terug in de klas hebben ze een allemaal een groot compliment gekregen.

De gouden weken zijn dan nu wel afgerond, maar dat wil niet zeggen dat we ook stoppen met wat we tijdens deze weken hebben geleerd.

We gaan natuurlijk door met het creëren en het behouden van een veilige, prettige (leer)omgeving, het geven van complimenten, het bieden van hulp als dingen even niet lukken en het werken en spelen met en het leren van elkaar.

De derde gouden week

Week 3 (klik op de afbeelding)
derde gouden week groep 1 en 2-1

De tweede gouden week

Inmiddels zitten er al weer twee schoolweken op.

Schoolweken waarin we al  heel veel dingen gedaan hebben.

We zijn verder gegaan met de gouden weken met onder andere als doel er voor te zorgen dat iedereen zijn of haar plekje in de groep vindt en zich prettig voelt op school.

Het complimentenblad, die de hulpjes elke dag krijgen, helpt hier bij.

Ook het aanleren van regels helpt om ervoor te zorgen dat je je prettig voelt op school omdat dan duidelijk is hoe dingen gaan en wat er van je verwacht wordt. Een paar voorbeelden van deze regels (en die veel kinderen al heel goed kennen) zijn:

*Vinger opsteken in de kring als je iets wilt vragen (anders praat iedereen door elkaar en kunnen we elkaar niet verstaan)

*Als we stoppen met werken, dan ruim je alles netjes op (zodat iemand anders er later weer goed mee kan spelen of werken)

*Als het even niet goed gaat tussen jou en iemand anders en jullie komen er niet uit, dan ga je naar de juf (zodat het opgelost kan worden)

*We helpen elkaar als het de ander even niet lukt

*We geven elkaar complimenten omdat het fijn is om een compliment te krijgen en om een compliment te geven

*….

Deze week hebben we in de groep spelletjes gedaan zoals bijvoorbeeld het beschrijven van een leerling. (Ik heb iemand in mijn hoofd met een spijkerbroek, een groene trui, enz.). De kinderen moesten raden om wie het ging. Of raden hoeveel kinderen er achter je zijn komen zitten terwijl jij je ogen dicht had.

Ook zijn we begonnen met het maken van een pauw. Alle leerlingen maken deze week en volgende week een veer van een pauw. Er komt een pauw voor groep 1 en een pauw voor groep 2.

Uiteindelijk hebben beide groepen aan het eind van volgende week samen een hele mooie pauw gemaakt. Volgende week gaan we ook verder in op waarom we een pauw hebben gemaakt.

Daarover volgende week meer.

De gouden weken in groep 1 en 2

Deze week zijn ook de kinderen van groep 1 en 2 (weer) op school begonnen.
Voor een heleboel leerlingen van groep ½ heel spannend.
Hoe gaat het op school? Welke kinderen zitten er in de klas? Wie is mijn juf? Wat zijn de regels? Wat moet ik doen als ik het even niet weet?
Allemaal dingen die nog niet vanzelfsprekend zijn als je nieuw op school komt.
Om de leerlingen te helpen zich thuis te gaan voelen in de groep en om te leren wat de regels zijn, houden we ons vier weken lang bezig met de gouden weken.
Deze week hebben we het met de kinderen gehad over complimenten. Wat is een compliment? Wanneer geef je een compliment? Hoe voel je je als je een compliment krijgt of geeft?
Elke dag krijgen de hulpjes (dit zijn elke dag twee andere kinderen), een ingevuld blad mee naar huis met hierop zes complimenten. Deze complimenten zijn door kinderen bedacht en gegeven (en 1 door de juf).
De kinderen vinden dit erg leuk.
Ook hebben we verschillende spelvormen gedaan in het gymlokaal en in de klas zoals elkaar spiegelen. We vormden groepjes van twee leerlingen.
Deze leerlingen gingen tegenover elkaar staan met de gezichten naar elkaar toe. De ene leerling speelde de spiegel, de andere leerlingen bedacht de bewegingen. De leerling die de spiegel speelde, moest de bewegingen van de andere leerling precies na doen. Dit bracht heel wat gegiechel teweeg.
Mooi om te zien.

smiley 1 en 2